Author - Blogger

Bản tin cuối tuần 18/03/2018

Vnindex đóng cửa tuần tại mốc 1150.19, đã tiến sát tới mốc đỉnh lịch sử 1179 của TTCK Việt Nam. Sau gần 2 tuần đi ngang quanh vùng đỉnh, thì sự bứt phá diễn ra phiên review danh mục [...]

MBB tất toán trái phiếu VAMC trước hạn

Trích NDH: Hệ thống ngân hàng tiếp tục ghi nhận có thêm thành viên tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC để tự xử lý nợ xấu. Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ [...]