Author - Blogger

Thị trường tuần 25/6 – 29/6

Thị trường chứng khoán bước qua một tuần rung lắc mạnh, đóng cửa chỉ số Vnindex ở mức 983 điểm giảm 3,3% so với tuần trước. Sau hai phiên giảm mạnh đầu tuần thì cuối tuần đã có sự [...]

Bản tin cuối tuần 18/03/2018

Vnindex đóng cửa tuần tại mốc 1150.19, đã tiến sát tới mốc đỉnh lịch sử 1179 của TTCK Việt Nam. Sau gần 2 tuần đi ngang quanh vùng đỉnh, thì sự bứt phá diễn ra phiên review danh mục [...]