Tin doanh nghiệp

Cập nhật tình hình VCS

Ngày 13/04/2017, cổ phiếu VCS được giao dịch tại mức giá 157,000 đồng/cp,tương đương P/E FW là 13.54x và P/B là 6.51x. Ngày 13/04/2017, chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông của công ty và có một [...]