VNDS: Tăng trưởng kinh tế quý III/2019 vượt kỳ vọng