Đại lý tư vấn, môi giới, đấu giá

Dịch vụ tư vấn LCTV Brokerage & Investment giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. LCTV cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt (DD), định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.

Giới thiệu và hỗ trợ đánh giá các cơ hội đầu tư: Thách thức chính đối với nhà đầu tư nước ngoài là tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp. Quy mô sản xuất kinh doanh là một trong những nguyên nhân gây ra thách thức đó. Trong khu vực kinh tế tư nhân, rất nhiều doanh nghiệp mà các nhà đầu tư quan tâm có quy mô quá nhỏ hoặc không có nhu cầu cấp thiết về vốn, một số doanh nghiệp khác thì vẫn còn cần phải được cải tiến rất nhiều về quản trị doanh nghiệp nói chung hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ nói riêng. Ngoài ra, với tư cách là người mua, nhà đầu tư còn có thể gặp phải các vấn đề khó khăn về cơ cấu của doanh nghiệp. Cụ thể, nhiều công ty Việt Nam đồng thời tiến hành các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực rất khác nhau, trong khi đó nhà đầu tư lại chỉ muốn đầu tư vào một lĩnh vực. Trong ngành bất động sản, ngoài một số dự án tốt (nhưng phần lớn lại không có nhu cầu tài trợ vốn) thì các dự án khác vẫn chưa hoàn tất được các thủ tục pháp lý liên quan, chưa xin được quyền sử dụng đất dài hạn…

Tư vấn về các thủ tục pháp lý, tư vấn quản lý tại Việt Nam: Việc đầu tư vào công ty đại chúng Việt Nam hay các công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 50% trở lên sẽ phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu tuân thủ pháp lý khác nhau như yêu cầu về báo cáo, thuế, đăng ký, tài khoản ngân hàng, ngoại hối, và các yêu cầu pháp lý đặc thù khác. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi, với hiểu biết vững chắc về hệ thống luật pháp Việt Nam và kinh nghiệm thực tế phong phú, sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoạch định kế hoạch và thực hiện thương vụ theo đúng các quy định pháp lý của Việt Nam.

img5652_xvob