Yearly Archives - 2017

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 12 NĂM 2016

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 12 NĂM 2016 nTrong tháng 12/2016, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 33.295 xe, tăng 17% so với tháng 11/2016 nvà tăng 13% so với tháng 12/2015. nhttp://vama.org.vn/Data/upload/files/Document/Cover%20Letter%20Sales%20report%20-%20December%202016-%20VNese.pdf202016-%20VNese.pdf