Monthly Archives - Tháng Sáu 2018

Thị trường tuần 11/6 – 15/6: Bình tĩnh mua vào!

Thị trường chứng khoán khép lại sau 1 tuần tăng điểm thuyết phục, Vnindex đóng cửa ở mức 1039.01 điểm cùng với tuần tăng điểm trước đó chính thức lấy lại điểm số đã mất từ 22/5 -28/5.Sự dịch [...]