Monthly Archives - Tháng Bảy 2021

Tiền VND đang tăng giá so với USD

6 tháng đầu năm 2021, VND lên giá so với USD trong khi hầu hết các đồng tiền trong khu vực đều giảm giá (THB -6,9%; INR –1,7%; SGD -1,8%; PHP-1,6%...). Bộ phận phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) [...]