Block lĩnh vực trang chủ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn đầu tư

LCTV Brokerage & Investment là một tập hợp các nhà đầu tư tài chính giàu kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi tập trung đầu tư vào những công ty tăng trưởng, có lợi thế cạnh tranh, hoạt động đầu ngành trong các lĩnh vực như Dầu khí, hạ tầng, vận tải, thực phẩm, bán lẻ, dịch vụ tài chính…đầu tư vào các công ty tăng trưởng sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Góp vốn cổ phần

Ngoài thế mạnh là dịch vụ tư vấn tài chính, chúng tôi còn mong muốn hợp tác với các Doan nghiệp nhỏ và vừa nhằm tận dụng thế mạnh của nhau thông qua hình thức góp vốn cổ phần. Đây là một hình thức mà LCTV Brokerage & Investment có thể tham gia phát triển trong tương lai gần.

Nghiên cứu phân tích

LCTV Investment luôn có những phân tích chuyên sâu về thị trường, về từng mã cổ phiếu cũng như đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp với từng giai đoạn của thị trường tài chính. Ngày nay, phân tích cơ bản và phân tích hành vi đang trở nên quan trọng và LCTV hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư.