Dữ liệu thị trường

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 12 NĂM 2016

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 12 NĂM 2016 nTrong tháng 12/2016, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 33.295 xe, tăng 17% so với tháng 11/2016 nvà tăng 13% so với tháng 12/2015. nhttp://vama.org.vn/Data/upload/files/Document/Cover%20Letter%20Sales%20report%20-%20December%202016-%20VNese.pdf202016-%20VNese.pdf

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10

(Ngày đăng: 23. 10. 2014)(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 23/10 của các công ty chứng khoán.DMC: Khuyến nghị mua vàoCông ty TNHH Chứng khoán Ngân [...]