Tin kinh tế

Lãi suất quí 4-2016 sẽ ít biến động

Với diễn biến trên thị trường tiền tệ như trong quí 3 vừa qua, dự báo lãi suất trong quí 4 sẽ không chịu nhiều sức ép tăng như quy luật hàng năm!Thanh khoản dư thừa do đâu?Câu chuyện [...]