Monthly Archives - Tháng Chín 2016

Thông báo thay đổi qui địnnh giao dịch

VCSC xin trân trọng thông báo đến quí khách hàng các thay đổi trong qui định giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ( HOSE) áp dụng từ ngày 12.09.2016 như sau:1. Tăng khối lượng [...]