Thông báo thay đổi qui địnnh giao dịch

Thông báo thay đổi qui địnnh giao dịch

VCSC xin trân trọng thông báo đến quí khách hàng các thay đổi trong qui định giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ( HOSE) áp dụng từ ngày 12.09.2016 như sau:

1. Tăng khối lượng đặt lệnh tối đa của 1 lệnh thông thường từ 19.990 lên 500.000 CP/CCQ
2. Thay đổi đơn vị yết giá
             – Cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ
            – Đối với chứng chỉ ETF : đơn vị 10 VND cho tất cả các mức giá
3. Bổ sung trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu khi cty niêm yết:
            – Phát hành thêm CP/CCQ đóng/CCQ ETF với giá phát hành = giá đóng cửa của CP/CCQ trước ngày GDKHQ
            – Phát hành CP bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/ thưởng bằng CP quỹ cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp CP/CCQ đóng trả cổ tức/thưởng bằng CP quỹ cho cổ đông hiện hữu, HOSE sẽ điều chỉnh biên độ giao động giá tại ngày GDKHQ sau khi UBCK chấp thuận
4. CP/CCQ đóng/CCQ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày (quy định cũ 45 ngày): Biên độ gd ngày đầu tiên là + – 20% so với giá tham chiếu
5. Quy định sửa hủy lệnh phiên định kỳ: Phiên định kỳ (ATO/ATC) không được phép sửa/hủy lệnh kể cả lệnh được đặt từ phiên KLLT sang theo hướng dẫn thực hiện thông tư 203 của UBCK
6. Quy định giao dịch với chứng khoán nằm trong diện kiểm soát: chỉ được phép giao dịch phiên chiều( bắt đầu từ 13.00pm cho đến khi đóng cửa thị trường). Và khi 1 cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát thì vẫn được giao dịch chứ không bị ngừng 2 ngày như trước đây.

VCSC kính báo cho quí khách hàng được biết và kính chúc quí khách giao dịch thành công! n