Monthly Archives - Tháng Ba 2017

Tiêu thụ ô tô tại Việt Nam chậm lại

Hiệp hội ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 2, theo đó doanh số bán hàng giảm 13% so với tháng 1/2017 nhưng tăng 50% so với cùng [...]