Tin vĩ mô

Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế VAT

Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế VAT.

Cần phải đánh giá một cách khách quan và nghiêm túc giữa VAT tăng lên 12% và TNDN giảm xuống 17% có thực sự là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hay không??Giảm thuế thu nhập doanh [...]