Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế VAT.

Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế VAT

Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế VAT.

Cần phải đánh giá một cách khách quan và nghiêm túc giữa VAT tăng lên 12% và TNDN giảm xuống 17% có thực sự là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hay không??

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 15% – 17% sẽ tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, tuy nhiên cũng có đề xuất tăng thuế VAT lên 12% có phải là bất lợi cho doanh nghiệp.

Thuế VAT là thuế được khấu trừ cho doanh nghiệp, đối tượng chịu thuế VAT sẽ là người tiêu dùng, trong ngắn hạn thì sức mua sẽ giảm làm giảm doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc này cũng tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng cũng có đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc còn 5 bậc sẽ giúp đỡ người tiêu dùng được phần nào đó khi phải chịu mức thuế VAT lên 12%.

“Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lần lượt là 15% và 17%.

Đối với Luật thuế TNDN, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế suất thuế TNDN đối với DNNVV để đáp ứng và tương thích với Luật Hỗ trợ DNNVV mới được ban hành. nCụ thể, đối với doanh nghiệp siêu nhỏ (tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng) được áp dụng mức thuế suất 15%. nDNNVV (doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người, đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ 3 – 50 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 17%. nDoanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% và 15% là tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm. nĐể tránh các trường hợp doanh nghiệp thành lập các công ty con để được hưởng chính sách nêu trên, dự thảo của Bộ Tài chính cũng quy định mức thuế suất 15%, 17% không áp dụng đối với doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con mà công ty mẹ nắm giữ từ 25% vốn chủ sở hữu của công ty con trở lên.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đưa ra ba nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gồm: quy định phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ; tỷ lệ thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài; bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.” nLink Cafef: http://cafef.vn/98-doanh-nghiep-viet-nam-se-duoc-giam-thue-20170816090418351.chnThuế thu nhập doanh nghiệp

“Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

….. nDẫn ra số liệu từ World Bank, Bộ Tài chính cho biết qua thống kê mức thuế suất của 112 nước, có 88 nước có mức thuế suất từ 12 – 25%. Trong đó có 56 nước có mức thuế suất từ 17 – 25%, còn lại 24 nước phố biến ở mức hơn 10%. nĐối với các nước xung quanh Việt Nam, Bộ Tài chính cũng chỉ rõ thuế phổ thông đang cao hơn 10%. Cụ thể, ở Lào, Indonesia, Campuchia mức thuế phổ thông là 17%, mức thuế ưu đãi là 13% còn ở Philippines mức thuế suất là 15%. nDo đó, Bộ Tài chính đã đề nghị nâng mức thuế suất thuế GTGT theo hai phương án: nPhương án 1: Tăng từ 10% lên 12% kể từ ngày 1/1/2019 nPhương án 2: Tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1/1/2018 và 14% từ ngày 1/1/2021 nTrong đó, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc phương án 1. nBên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đưa ra bốn nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bao gồm:

-Chuyến phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT. n-Bổ sung quy định doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết sau 12 tháng hoặc 4 quý thì được hoàn thuế GTGT. n-Bỏ quy định “sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” không chịu thuế GTGT. Đồng thời bỏ quy định “Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 1/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư” không được hoàn thuế GTGT n-Quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần từ mức dưới hai mươi triệu đồng xuống mức dưới 10 triệu đồng.” nLink Cafef: http://cafef.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-tang-thue-gia-tri-gia-tang-len-12-20170816072805616.chnThuế VAT