KBC – Lãi tài chính ngoài hoạt động cốt lõi hỗ trợ KQLN 9 tháng đầu năm – Báo cáo KQKD

KBC – Lãi tài chính ngoài hoạt động cốt lõi hỗ trợ KQLN 9 tháng đầu năm – Báo cáo KQKD

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) giảm mạnh 35,5% xuống 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, LNST tăng 4,3% lên 542,6 tỷ đồng nhờ lãi tài chính đạt 354,9 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng dự án Lotus Hotel trong Quý 2/2017. Doanh thu Quý 3/2017 của KBC tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 526 tỷ đồng trong khi LNST trừ lợi ích CĐTS đạt 129 tỷ đồng, tăng 0,8%.Nguồn: VCSC