Trung tâm phân tích

Báo cáo đầu tư ngành 2018 ( Nguồn: BSC)

Nền kinh tế toàn cầu năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhưng mức độ tăng có thể sẽ bị hạnchế hơn do khoảng cách giữa sản lượng thực tế (actual output) và sản lượng [...]

Chiến lược đầu tư 2018 (Nguồn: BSC)

"Quy mô và thanh khoản đang tăng vọt, thông điệp tăng trưởng kinh tếrõ ràng. Nhạc đã nổi lên, sẽ có thêm nhiều chiếc ghế mới được bày ra cho nhà đầu tư đến sau vàbữa tiệc chứng khoán [...]