PV Power – Nhà sản xuất điện hàng đầu với tiềm năng tăng trưởng to lớn – Báo cáo IPO

PV Power – Nhà sản xuất điện hàng đầu với tiềm năng tăng trưởng to lớn – Báo cáo IPO

PV Power sẽ bán 20% cổ phần IPO và 28.9% cổ phần cho NĐT chiến lược trong Q1 2018. Chúng tôi dự phóng tăng trưởng LNST báo cáo và cốt lõi 2017 của PV Power đạt lần lượt 101,2% và 104.5% khi nhà máy Vũng Áng cải thiện đáng kể sau lỗ lớn trong năm 2016. Lợi nhuận cốt lõi 2018 dự kiến tăng 20,2% so với 2017 khi các vấn đề kĩ thuật và tắc nghẽn lưới điện tại nhà máy Vũng Áng đã được giải quyết và nhà máy Nhơn Trạch 1 & 2 phục hồi.Nguồn: VCSC