PVOil – Sẵn sàng cho việc tư nhân hóa – Báo cáo IPO

PVOil – Sẵn sàng cho việc tư nhân hóa – Báo cáo IPO

Tổng CT Dầu Việt Nam (PVOil) có kế hoạch chào bán 20% cổ phần cho công chúng và 45% cho NĐT chiến lược trong tháng 12/2017, tương ứng với 122 triệu USD cho NĐT tài chính và 272 triệu USD cho NĐT chiến lược theo mức giá IPO. Sau đợt IPO, cơ cấu sở hữu Nhà nước sẽ giảm còn 35,1%, do đó, NĐT chiến lược có thể chủ động quản lý và vận hành công ty. Chúng tôi dự phóng tăng trưởng doanh thu và EPS 2018 đạt lần lượt 9,1% và 23,4%, đến từ tăng trưởng biên LN với đóng góp gia tăng của các trạm xăng CONguồn: VCSC