Tin doanh nghiệp

HUT dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cuối tháng 6

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nẢnh Internet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n(ĐTCK) CTCP Tasco (HUT) vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.\r\n\r\n\r\n\r\nÔng Vũ Quang Lâm, Tổng giám đốc Tasco cho biết, Công ty [...]