Tin doanh nghiệp

Xây lắp điện 1 (PC1) chào sàn niêm yết

Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1) sắp được niêm yết 75,26 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán PC1. Để chuẩn bị cho thủ tục này, từ ngày 28/10/2016 cổ [...]

Quý I, NLG lãi 34,4 tỷ đồng

(ĐTCK) Kết thúc quý I/2015, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đạt 174,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh so với con số 47,5 tỷ đồng cùng kỳ.Với doanh thu vượt trội, lãi gộp của Công ty bằng [...]