Monthly Archives - Tháng Mười 2016

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10

(Ngày đăng: 23. 10. 2014)(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 23/10 của các công ty chứng khoán.DMC: Khuyến nghị mua vàoCông ty TNHH Chứng khoán Ngân [...]

Tự doanh tăng mua ròng trong phiên 5/11

(ĐTCK) Áp lực bán mạnh và trên diện rộng ngay từ thời gian đầu đã khiến thị trường phiên 5/11 rơi khá sâu, dù rất nỗ lực mua vào ở cuối phiên, nhưng thị trường đóng cửa vẫn điều [...]