Yearly Archives - 2018

MBB tất toán trái phiếu VAMC trước hạn

Trích NDH:Hệ thống ngân hàng tiếp tục ghi nhận có thêm thành viên tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC để tự xử lý nợ xấu.Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ [...]