Thị trường Việt Nam có hơn 1,9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán.

Thị trường Việt Nam có hơn 1,9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán.

Theo Hà Anh

VnEconomy

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 31/1/2018, theo quản lý trên hệ thống của VSD.Theo đó, số lượng tài khoản giao dịch trong nước có 1.927.491 tài khoản, trong đó: số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 1.918.957 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 8.534 tài khoản.Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài có 23.135 tài khoản, trong đó: số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 20.248 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 2.887 tài khoản.Được biết, trong tháng 1/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 659 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 58 tổ chức và 601 cá nhân. Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 24.162 mã – trong đó, có 3.607 tổ chức và 20.555 cá nhân.

LCTV Brokerage & Investment Sưu tầm