Monthly Archives - Tháng Tư 2017

Cập nhật tình hình VCS

Ngày 13/04/2017, cổ phiếu VCS được giao dịch tại mức giá 157,000 đồng/cp,tương đương P/E FW là 13.54x và P/B là 6.51x. Ngày 13/04/2017, chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông của công ty và có một [...]

Cập nhật tình hình kinh doanh PVD

Tại ngày 14/4/2017, cổ phiếu PVD đang được giao dịch ở mức giá 19,650 VND/cp, tương ứng với P/E trailing là 62.8x nTình hình Q1/2017: Trong quý 1/2017, PVD có 2 giàn hoạt động là giàn PVD 1 đang [...]

Góc nhìn thị trường ngày 17/4

Góc nhìn LCTV Investment: nTrên đồ thị kỹ thuật, Vnindex tạo đỉnh 732 ( đỉnh 9 năm kể từ 2008 ) và giảm liền 4 phiên sau đó, đã hình thành nên ngưỡng kháng cự mạnh,  với mức độ [...]