Cập nhật tình hình kinh doanh PVD

Cập nhật tình hình kinh doanh PVD

Tại ngày 14/4/2017, cổ phiếu PVD đang được giao dịch ở mức giá 19,650 VND/cp, tương ứng với P/E trailing là 62.8x nTình hình Q1/2017: Trong quý 1/2017, PVD có 2 giàn hoạt động là giàn PVD 1 đang được cho thuê ở Myanmar, và giàn PVD 6 được thuê từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5/2017. Số giàn hoạt động trung bình trong quý 1 là 1 giàn, do việc cho thuê đứt quãng. Giá cho thuê giàn tại Việt Nam đang giao động ở khoảng USD 50,000 – 60,000/ngày, đây là mức giá thấp hơn giá vốn của PVD cho một số giàn khoan mới ( như PVD 6). Công ty kỳ vọng tình hình sẽ khả quan hơn từ tháng 4, với các giàn khoan PVD 2 và PVD 3 được kỳ vọng có việc làm trở lại. Công ty nhận định triển vọng cho năm 2017 còn nhiều khó khăn. Số giàn trung bình kỳ vọng đạt 2.5 giàn, tương đương với năm 2016. Tuy vậy, các giàn hoạt động chỉ là các giàn tự nâng (Jack-up), với mức giá thấp, so với năm 2016 có sự đóng góp của giàn khoan TAD với mức giá cho thuê cao (~200,000 USD/ngày). Công ty hiện chưa chốt các số liệu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2017. nCó thể phải trích lập thêm nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng. Trong năm 2016, PVD đã thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Tổng giá trị trích lập trong 2016 là 167 tỷ đồng, trên tổng số dư nợ phải thu là 1,627 tỷ đồng. Trong đó, hai khách hàng lớn là PVEP ( Lô 09-2/09) và PVEP ( Lô 102/10 & 106/10) đang có 504 tỷ dư nợ và đã trích lập 114 tỷ đồng trong 2016. Với quy định trích phải trích lập dự phòng 50% với các khoản phải thu quá hạn 1 năm đến 2 năm, nhiều khả năng PVD sẽ phải trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi trong 2017. nLợi nhuận ghi nhận từ Baker Houges dự kiến giảm mạnh: Lợi nhuận từ Baker Houges đã đóng góp hơn 133 tỷ đồng cho PVD trong năm 2016, hỗ trợ đáng kể cho KQKD 2016. Tuy nhiên, dự kiến đóng góp lợi nhuận từ liên doanh này sẽ giảm đáng kể trong 2017. Giá bán cung cấp dịch vụ giảm mạnh 50 – 60%. nƯớc tính hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ khoảng 190 tỷ đồng: PVD bắt đầu thực hiện trích lập quỹ KHCN từ năm 2010, cho đến 31/12/2016, công ty trích lâp tổng cộng là 1,121 tỷ đồng, trong đó số tiền đã sử dụng lũy kế là 96 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 8% số tiền trích lập. Theo quy định, nếu không sử dụng sau 5 năm, phần quỹ này sẽ phải hoàn nhập. Như vậy số tiền PVD có thể phải hoàn nhập trong 2017 tương ứng với số tiền đã trích lập vào năm 2012, khoảng hơn 190 tỷ đồng. nTình hình cho thuê giàn khoan trong khu vực Asean đã có diễn biến khả quan: Tỷ lệ giàn cho thuê/tổng số giàn tăng từ mức 39% vào tháng 10/2016 lên mức 50% vào tháng 3/2017, theo khảo sát của ODS Petrodata. Theo đó, giá cho thuê giàn cho các giàn khoan Jack-Up vừa và nhỏ ( như các dàn khoan của PVD) cũng đã cải thiện đáng kể so với cuối 2016, hiện đang giao động khoảng 70,000 – 80,000 USD/ngày. Mặc dù vậy, với các kế hoạch thăm dò và khai thác dầu khí vẫn chưa có nhiều biến chuyển, giá cho thuê giàn trong nước vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. nLCTV Investment