Cập nhật tình hình VCS

Cập nhật tình hình VCS

Ngày 13/04/2017, cổ phiếu VCS được giao dịch tại mức giá 157,000 đồng/cp,tương đương P/E FW là 13.54x và P/B là 6.51x. Ngày 13/04/2017, chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông của công ty và có một số ghi nhận sau: nKết quả kinh doanh 2016 khả quan. Tổng doanh thu đạt 3,263 tỷ đồng, tăng 23.47% yoy, LNST đạt 676 tỷ đồng, tăng 67% yoy. Do: n(1) nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cao nhờ tăng trưởng kinh tế, thị hiếu và xu hướng dịch chuyển từ sử dụng sản phẩm đá tự nhiên sang các sản phẩm đá nhân tạo; n(2) Công ty tiếp tục tập trung vào sản xuất các sản phẩm thuộc phân khúc trung và cao cấp và tỷ giá tăng giúp tăng doanh thu thuần và biên lợi nhuận của VCS; n(3) tiết giảm chi phí nguyên vật liệu; n(4) chi phí tài chính giảm mạnh từ 170 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 71 tỷ đồng năm 2016, chủ yếu nhờ giảm 68 tỷ lỗ chênh lệch tỷ giá; n(5) Tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm. nKế hoạch kinh doanh 2017. Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 4,311 tỷ đồng, tăng 32% yoy, LNTT đạt 1000 tỷ đồng, tăng 22% yoy, tương đương EPS 2017 là 11,592 đồng/cp. Riêng quý 1/2017 lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 173 tỷ đồng, tương đương năm 2016. VCS đánh giá nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm của công ty tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các thị trường tiêu thụ chính của công ty bao gồm: Châu Mỹ (61.86% doanh số), Úc (26.06%) và châu Âu (10.85%). Nếu chính quyền Hoa Kỳ áp dụng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đá thạch anh của công ty, sẽ tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận và, hoặc sản lượng tiêu thụ của công ty. Hiện thuế suất áp dụng đối với các sản phẩm của công ty là 0%. Tuy nhiên, xác suất này, theo đánh giá của công ty là không cao. Do: n(1) mặt hàng đá thạch anh của VCS là sản phẩm thay thế đá nhân tạo qua đó giảm tình trạng đào tài nguyên, là một yếu tố chính phủ các nước đang hướng tới, trong đó có Hoa Kỳ; n(2) năng lực sản xuất đá thạch anh của Hoa Kỳ không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Công ty cũng có thể xem xét xây dựng và vận hành một nhà máy sản xuất đá thạch anh tại Mỹ nếu chính sách thuế nhập khẩu được áp dụng, tuy nhiên, suất đầu tư và chi phí cao tại thị trường này có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận của công ty. nCổ tức. Đại hội cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt là 40%, cổ tức bằng cổ phiếu là 13.21% từ LNST năm 2016, nhằm giữ lại một phần lợi nhuận, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư tăng công suất có thể vào năm 2019. nLCTV Investment