Monthly Archives - Tháng Tư 2017

Đầu Tư 101: Đầu Tư Là Gì? (Bài 1)

Phần lớn trong chúng ta đều được dạy rằng chỉ có thể kiếm tiền bằng cách kiếm một công việc và tập trung vào nó. Và đó chính xác là những gì hầu hết chúng ta làm. Vấn đề [...]

Đầu Tư 101: Khái Niệm Về Lãi Kép (Bài 2)

Albert Einstein từng gọi lãi suất kép là "một phát kiến toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại". Chúng tôi nghĩ điều này một phần cũng đúng bởi không giống như lượng giác hoặc giải tích bạn [...]