Đầu Tư 101: Danh Mục Đầu Tư Và Sự Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư (Bài 6)

Đầu Tư 101: Danh Mục Đầu Tư Và Sự Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư (Bài 6)

Hiểu được các loại chứng khoán khác nhau như thế nào là việc rất có ích, nhưng hiểu được việc làm thế nào để kết hợp những điểm khác nhau đó nhằm giúp nhà đầu tư đạt được mục tiêu còn quan trọng hơn. 

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư là sự kết hợp của các loại tài sản đầu tư khác nhau cùng hướng tới mục đích đạt được mục tiêu đầu tư. Danh mục đầu tư có thể bao gồm bất kỳ tài sản nào bạn sở hữu – từ các tài sản thực như các tác phẩm nghệ thuật và bất động sản, đến vốn cổ phần, công cụ tài chính cho thu nhập cố định, tiền và các khoản tương đương tiền. Trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào các loại tài sản thanh khoản cao nhất: cổ phiếu, chứng khoán có thu nhập cố định, tiền và các khoản tương đương tiền. nSẽ dễ hiểu hơn về một danh mục đầu tư nếu bạn tưởng tượng ra một biểu đồ tròn, mà mỗi phần của biểu đồ thể hiện cho một công cụ đầu tư với một tỷ trọng nhất định trong danh mục đầu tư của bạn. Sự kết hợp các tài sản bạn chọn theo mục tiêu và chiến lược nhất định sẽ xác định các rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng trong danh mục đầu tư của bạn.

Các loại Danh mục đầu tư cơ bản

Nhìn chung, chiến lược đầu tư mạo hiểm – nghĩa là hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận – là chiến lược thích hợp nhất cho các nhà đầu tư vì lợi nhuận tiềm năng lớn mà sẵn sàng chịu rủi ro (chịu được những biến động lớn về giá trị) và đầu tư trong dài hạn. Danh mục đầu tư rủi ro thường đầu tư nhiều vào các cổ phiếu. nCác chiến lược đầu tư an toàn, lại đặt sự an toàn ở mức ưu tiên cao hơn, phù hợp cho các nhà đầu tư không thích rủi ro và đầu tư ngắn hạn hơn. Nói chung, danh mục đầu tư an toàn sẽ bao gồm chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền, hoặc các công cụ có thu nhập cố định và độ an toàn cao. nĐể mô tả sự phân bổ các loại tài sản trong từng chiến lược đầu tư, chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ của cả danh mục đầu tư an toàn và danh mục đầu tư mạo hiểm. nLưu ý rằng thuật ngữ “tiền” và “thị trường tiền tệ” ở đây đề cập đến các khoản đầu tư ngắn hạn, cho thu nhập cố định. Tiền trong tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi, mà trả tiền lãi cao hơn, là một ví dụ. nMục tiêu chính của danh mục đầu tư an toàn là duy trì giá trị thực của các danh mục đầu tư, hoặc để bảo vệ giá trị của danh mục đầu tư khỏi quá trình lạm phát. Danh mục này sẽ sản sinh một khoản thu nhập cao từ trái phiếu và cũng mang lại tiềm năng tăng trưởng vốn dài hạn từ việc đầu tư vào các nguồn vốn đảm bảo, có sự an toàn cao.

Danh mục đầu tư an toàn:

Một danh mục đầu tư tốt có nghĩa là một danh mục có thời hạn đầu tư dài và rủi ro chỉ ở mức trung bình. Những nhà đầu tư hứng thú với loại danh mục đầu tư này luôn cố gắng tìm cách cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận thu về. nDanh mục đầu tư loại này sẽ bao gồm khoảng 50-55% cổ phiếu, 35-40% trái phiếu, 5-10% tiền và các khoản tương đương tiền.

Danh mc đu tư tương đi mo him:

Bạn cũng có thể tách nhỏ các loại tài sản trên thành các phần nhỏ hơn, từ đó đem lại rủi ro và lợi nhuận tiềm năng khác nhau. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chia các cổ phiếu thành cổ phiếu của công ty lớn, công ty nhỏ và các công ty đa quốc gia. Trái phiếu có thể được phân thành trái phiếu ngắn hạn và dài hạn, trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, v.v Nhiều nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng có thể có một vài tài sản khác như quyền chọn và hợp đồng tương lai trong danh mục. Có thể thấy, số lượng tài sản phân bổ thực tế có thể không giới hạn.

Tại sao lại là danh mục đầu tư?

Tất cả đều xoay quanh vấn đề sự đa dạng hóa. Các chứng khoán khác nhau thì có giá trị dao động khác nhau tại những thời điểm nhất định, do đó, nhờ sự kết hợp đa dạng các loại tài sản, danh mục đầu tư của bạn không bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của bất kỳ một chứng khoán đơn lẻ nào. Khi giá cổ phiếu đi xuống, bạn vẫn có thể có sự ổn định từ trái phiếu trong danh mục đầu tư của bạn. nRất nhiều nghiên cứu và công thức khoa học chứng minh tầm quan trọng của đa dạng hóa, nhưng điều này trên thực tế được hiểu đơn giản là “không bỏ trứng vào cùng một giỏ”. Nếu bạn rải các khoản đầu tư vào nhiều loại tài sản và trên nhiều thị trường, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro tổn thất thảm khốc về tài chính. n

Nguồn : Theo Saga.vn