PVC: 6 tháng đầu năm ước lãi 150 tỷ đồng – hoàn thành 93% kế hoạch cả năm

PVC: 6 tháng đầu năm ước lãi 150 tỷ đồng – hoàn thành 93% kế hoạch cả năm

Đối với công ty mẹ PVC, doanh thu ước đạt 920 tỷ đồng- bằng 53,5% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận sau thuế đã vượt 1% so với kế hoạch, ước đạt 146 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP (mã: PVC), 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của công ty ước đạt 1.900 tỷ đồng – vượt 28,3 % kế hoạch 6 tháng đầu năm và hoàn thành 56 % kế hoạch năm. nLợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng – vượt 117% kế hoạch 6 tháng đầu năm và hoàn thành 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 150 tỷ đồng – vượt 132% kế hoạch 6 tháng đầu năm, hoàn thành 93% kế hoạch năm. nĐối với công ty mẹ PVC, doanh thu ước đạt 920 tỷ đồng – vượt 6% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 53,5% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận sau thuế đã vượt 1% so với kế hoạch, ước đạt 146 tỷ đồng. nPVC cho biết, đóng góp vào kết quả trên, lĩnh vực cung cấp dịch vụ vẫn là mảng mang lại giá trị lớn nhất với một số hợp đồng mới cho các nhà thầu dầu khí như Hoàng Long JOC, Lam Sơn JOC. nNgoài các hợp đồng dịch vụ dung dịch khoan đang tiếp tục triển khai, các dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, dịch vụ chống ăn mòn đã có thị trường, tiếp tục phát triển và mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định. Doanh thu dịch vụ từ dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục tăng và ước đạt 160 tỷ cho cả năm 2015. nTrong 6 tháng đầu năm, PVC vẫn triển khai các hợp đồng xuất khấu sản phẩm Bartie sang các thị trường Singapore, Canada, Argentina và Trung Đông. Hoạt động sản xuất trong nước không đạt kế hoạch nhưng sản lượng có khả năng tăng trưởng do Tổng công ty đã đưa dự án khai thác và nhà máy chế biến Batire tại Lào vào hoạt động từ đầu tháng 6/2015. n