HUT dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cuối tháng 6

HUT dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cuối tháng 6

HUT dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cuối tháng 6

Ảnh Internet

(ĐTCK) CTCP Tasco (HUT) vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.
Ông Vũ Quang Lâm, Tổng giám đốc Tasco cho biết, Công ty dự kiến phát hành vào thời điểm cuối tháng 6, muộn nhất là sang quý III/2015. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất do HĐQT quyết định, nhưng tối đa không quá lãi suất huy động 12 tháng trả lãi sau bình quân của 3 NHTM cổ phần cộng 5%/năm. nHUT cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ thực hiện 12%, tương đương với tổng giá trị phát hành 138 tỷ đồng. nNăm 2015, HUT đặt kế hoạch 2.316 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng. Kết thúc quý I, Công ty đạt doanh thu 178,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5,6 tỷ đồng. nÔng Lâm cho biết, lợi nhuận quý II/2015 dự kiến đạt tương đương với quý I vì chủ yếu lợi nhuận sẽ được hạch toán vào quý cuối năm. Trong năm nay, HUT tiếp tục thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như: Dự án BT39, BT Lê Đức Thọ, BOT 39, BOT Quốc lộ 1 Quảng Bình… n