Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ lên mặt hàng tôn màu

Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ lên mặt hàng tôn màu

Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu với 8 mã HS nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/ vùng lãnh thổ khác nhau. nNgày 31/5/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu với 8 mã HS nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/ vùng lãnh thổ khác nhau chi tiết nêu trong thông báo gửi kèm. nCụ thể, các mã HS được áp dụng biện pháp tự vệ gồm 7210.7010. 7210.7090. 7212 4010. 7212.4020. 7212 4090. 7225 9990. 7226.9919. 7226.9999. nQuyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện theo pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài tại Việt Nam. nMức thuế tự vệ áp dụng ngoài hạn ngạch là 19% cho giai đoạn từ 15/6/2017 đến 14/6/2020. Tổng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ là 380.679 tấn năm thứu nhất và tăng dần trong hai năm tiếp theo. nTrước đó, vào ngày 30/3/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam với 26 mã HS có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD02). Biện pháp chống bán phá giá chính thức được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung.

Theo pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam, các biện pháp tự vệ bao gồm tăng mức thuế nhập khẩu; áp dụng hạn ngạch nhập khẩu hoặc áp dụng các biện pháp khác do Chính phủ quy định. nThời hạn áp dụng các biện pháp tự vệ, bao gồm cả thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, là không quá 4 năm. Thời hạn áp dụng các biện pháp tự vệ có thể được gia hạn một lần không quá 6 năm tiếp theo, với điều kiện vẫn còn thiệt hại nghiêm trọng hoặc nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và có các bằng chứng chứng minh rằng ngành sản xuất đó đang điều chỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh.