Các ngân hàng chính thức được triển khai mở tài khoản online từ hôm nay 5/3/2021

Các ngân hàng chính thức được triển khai mở tài khoản online từ hôm nay 5/3/2021

Tất cả các ngân hàng chính thức được áp dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC) để mở tài khoản từ xa cho khách hàng từ ngày 5/3/2021.

Cụ thể, hồi cuối năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trong đó yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng, ban hành và công khai quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định pháp luật. Thông tư 16 chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay (5/3/2021).

Theo đó, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ điều kiện công nghệ để đánh giá rủi ro, xác định phạm vi sử dụng và quyết định áp dụng hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán của khách hàng mở bằng phương thức điện tử nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua các tài khoản thanh toán của khách hàng đó không quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng.

Đáng chú ý, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyết định áp dụng hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử cao hơn hạn mức 100 triệu đồng/tháng/khách hàng đối với một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng giải pháp cuộc gọi ghi hình video call để thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở tài khoản thanh toán đảm bảo hiệu quả như quy trình nhận biết, xác minh thông tin khách hàng qua phương thức gặp mặt trực tiếp.

Thứ hai, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học công dân thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân…

Mặc dù Thông tư 16 mới chính thức có hiệu lực thi hành từ 5/3/2021, nhiều ngân hàng đã được NHNN cho phép triển khai thí điểm cho mở tài khoản không tiếp xúc (eKYC) trong năm 2020, có thể kể đến những ngân hàng đầu tiên như VietCapital Bank, VPBank, TPBank, HDBank, MB,…Các ngân hàng cho biết, sau một thời gian đưa eKYC vào hoạt động đã ghi nhận những kết quả ấn tượng với lượng khách hàng mới tăng vọt, giao dịch qua kênh điện tử như moblie banking và internetbanking cũng tăng rõ rệt.

Thu Thủy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị