Chính thức giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Chính thức giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Chính thức giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Cơ quan này quyết định lộ trình hạ tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tại các ngân hàng lùi một năm. Cụ thể, NHNN cũng cho phép duy trì tỷ lệ 40% đến hết ngày 30/9/2021 và hạ dần sau đó. Từ 1/10/2023, tỷ lệ trên sẽ giảm về 30%.

Trước đó, NHNN đã đưa 2 phương án về lộ trình hạ tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tại các ngân hàng để lấy ý kiến. Trong đó, một phương án là tiếp tục giữ tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 40% đến 31/3/2021 và sẽ hạ dần theo tỷ lệ cũ trong các năm tiếp theo.

Theo NHNN, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn. Do vậy, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% từ ngày 1/10/2020 theo lộ trình tại Thông tư 22/2019 có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn.

Với áp lực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng, cơ quan này thấy rằng có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn theo hai phương án, lùi thêm 6 tháng hoặc 1 năm.

Đồng quan điểm, chuyên gia Cấn Văn Lực cho biết việc lùi lộ trình áp dụng trần tỷ lệ trên căn cứ theo đề xuất của các TCTD. Hiện nay, nhu cầu của doanh nghiệp vay trung, dài hạn nhiều hơn để tận dụng ưu đãi lãi suất tương đối hấp dẫn. Tín dụng trong 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng dư nợ trung dài hạn cao hơn ngắn hạn.