Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 15-19/3

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 15-19/3

Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan tâm như Nhiệt điện Hải Phòng, như Vàng bạc đá quý Phú Nhuận…

Tuần mới từ 15/3 đến 19/3/2021 có 21 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có những cái tên quen thuộc như Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), như Noibai Cargo (NCT), như Nhiệt điện Hải Phòng (HND), hay doanh nghiệp có ngành nghề độc, lạ trên sàn như Thông Quảng Ninh (TQN)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 15/3/2021: PNJ, NCT, DBD

Ngày 15/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán vào 14/4/2021. Như vậy với hơn 227 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó, tháng 12/2020 PNJ đã chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/0220 cũng bằng tiền với tỷ lệ 6%. Như vậy tính cả đợt này cổ đông PNJ nhận số cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 14%.

Năm 2020 PNJ đạt 17.511 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 500 tỷ đồng so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.069 tỷ đồng, giảm 10,5% so với năm 2019 nhưng cũng vượt trên 28% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 15/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Noibai Cargo – mã chứng khoán NCT) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 15/4/2021. Như vậy với gần 26,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Noibai Cargo sẽ chi khoảng 74 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó tháng 9/2020 Noibai Cargo đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 cũng bằng tiền, tỷ lệ 30%. Như vậy tính cả đợt này, cổ đông công ty nhận số cổ tức tổng tỷ lệ 60%.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Noibai Cargo đạt 669 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,3% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 6,6%, xuống còn gần 207 tỷ đồng. EPS đạt 7.495 đồng. Tính đến 31/12/2020 Noibai Cargo còn hơn 147 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 16/3/2021: TQN, PPP, HTG, XHC, BLW

Ngày 16/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thông Quảng Ninh (mã chứng khoán TQN) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 46,306%. Thời gian thanh toán vào 31/3/2021. Như vậy với 3,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thông Quảng Ninh sẽ chi khoảng 17,5 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Thông Quảng Ninh đạt 931 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% so với năm trước đó. Nhờ chi phí, giá vốn giảm nên lợi nhuận sau thuế đạt gần gấp đôi, lên xấp xỉ 46 tỷ đồng. EPS thuộc TOP cao với 12.636 đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2018 đạt hơn 56 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 19/4/2021.

CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 26/3/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Cấp nước Bạc Liêu (BLW) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 29/3/2021.

Ngày 17/3/2021: HND, NHH, PDN, THP

Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 7,5%. Thời gian thanh toán vào 30/3/2021. Như vậy với 500 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi 375 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó cuối tháng 12/2/20 Nhiệt điện Hải Phòng đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 2,5%. Tính cả đợt này, cổ đông công ty nhận cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Nhiệt điện Hải Phòng đạt 10.866 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,9% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.528 tỷ đồng, vượt đến 62% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.451,7 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là mức lãi cao nhất theo năm mà công ty đạt được.

CTCP Nhự Hà Nội (NHH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/4/2021.

CTCP cảng Đồng Nai (PDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/3/2021.

CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (THP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 31/3/2021.

Ngày 18/3/2021: THG, PJC, ADP, TTC

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 7/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/3/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Sơn Đông Á (ADP) chi tạm ứng cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 1/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 19/3/2021: ABI, RCL, NHT, PMC, NDP

CTCP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABI) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 8/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 8/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/4/2021.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 5/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Dược phẩm 2/9 (NDP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 9/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hoàng Minh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị