Điều chỉnh công suất, cơ cấu sản phẩm dự án thép 3 tỷ USD của Hoà Phát

Điều chỉnh công suất, cơ cấu sản phẩm dự án thép 3 tỷ USD của Hoà Phát

Liên quan đến dự án thép 3 tỷ USD của Tập đoàn Hoà Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, Bộ Công Thương cho biết, sẽ điều chỉnh quy mô công suất và cơ cấu sản phẩm của dự án như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Công suất giảm 3 triệu tấn/năm so với Guang LianBộ Công Thương vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư Khu liên hợp thép của CTCP Tập đoàn Hoà Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi . nTại văn bản này, Bộ Công Thương cho biết, dự án liên hợp sản xuất gang thép tại Khu kinh tế Dung Quất được Tập đoàn Hoà Phát đề xuất trên cơ sở kế thừa dự án Liên hợp thép Quảng Ngãi Guang Lian đã có trong Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định ngày 31/1/2013. nNgày 2/12/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh dự án Khu liên hợp thép tại Khu kinh tế Dung Quất thay thế dự án Liên hợp thép Quảng Ngãi Guang Lian. nTheo đó, dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện từ năm 2017-2019, sản xuất 2 triệu tấn/năm thép dài bao gồm 1 triệu tấn thép dài xây dựng và 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao. nGiai đoạn 2 của dự án triển khai từ năm 2020-2022 sẽ sản xuất 2 triệu tấn/năm thép dẹt cán nóng phục vụ cơ khí chế tạo. nTheo đánh giá của Bộ Công Thương, so với dự án ban đầu quy mô 7 triệu tấn/năm bao gồm 6 triệu tấn/năm thép dẹt và 1 triệu tấn/năm thép dài, dự án của Hoà Phát đề xuất có quy mô nhỏ hơn, cơ cấu sản phẩm có sự thay đổi. n“Quy mô và cơ cấu sản phẩm nêu trên phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển ngành công nghiệp thép trong thời gian tới”, Bộ Công Thương đánh giá. nNgoài ra, Bộ Công Thương cũng cho biết, trong quá trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch theo quy định của pháp luật về lập và phê duyệt quy hoạch, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh quy mô công suất và cơ cấu sản phẩm của dự án như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi. nHoà Phát có thể nhận được ưu đãi gì tại dự án thép tỷ USD?Trước đó, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất đã có văn bản gửi các Bộ, ngành cho biết, liên quan đến các ưu đãi đầu tư, về thuế thu nhập theo quy định hiện hành, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất đầu tư tại thời điểm này chỉ được hưởng ưu đãi áp dụng cho ngành nghề đầu tư, theo đó, thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. nTuy nhiên, đánh giá của Ban Quản lý cho biết, đây là dự án quy mô lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển Vùng và do doanh nghiệp trong nước đầu tư có khả năng cạnh tranh với các dự án quy mô lớn đang triển khai nên Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất đề nghị áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm. nVề đất đai, văn bản cho biết, theo quy định hiện hành, dự án chỉ được miễn tiền thuế thuê đất tối đa 18 năm (3 năm xây dựng và 15 năm theo chính sách ưu đãi hiện hành). Đối với phần đất sạch của dự án Guang Lian trước đây đã được Ngân sách Nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 203,5 tỷ đồng, Tập đoàn Hòa Phát sẽ hoàn trả lại cho Ngân sách và được khấu trừ vào tiền thuê đất của dự án theo quy định. nVề thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, báo cáo cho biết sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 87 ngày 13/8/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. nBizLIVE