Hiệu quả đầu tư LCTV Investment

Hiệu quả đầu tư LCTV Investment

  1. Tính từ lúc thành lập, (1/8/2017), LCTV Investment đạt hiệu suất tăng trưởng trung bình 66%/năm
  2. Từ 1/1/2021 tới 16/9/2021, LCTV Investment đạt hiệu suất 90%, chưa kể lợi nhuận từ mảng đầu tư BĐS, vượt trội so với gửi tiết kiệm 5%/năm.
  3. Chúng tôi sẽ mở rộng cơ hội đầu tư sang lĩnh vực chứng khoán phái sinh, Bất Động Sản, forex và bitcoin trong năm 2021.