Lợi nhuận ngân hàng 9 tháng đầu năm đạt 47.000 tỷ đồng

Lợi nhuận ngân hàng 9 tháng đầu năm đạt 47.000 tỷ đồng

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Trong 9 tháng đầu năm 2017, lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh tới 15,8%, tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên (NIM) tăng lên mức 2,8% trong khi tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/ tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng giảm từ 53% đầu năm xuống 49%.

1736_03_ZEMI

Tổng lợi nhuận ngân hàng 9 tháng đầu năm ước đạt 47.000 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo tổng hợp của Ủ y ban Giám sát Tài Chính Quốc gia (UBGSTC), tình hình lợi nhuận của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) khá khả quan.Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh tới 15,8%, tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên (NIM) tăng lên mức 2,8% trong khi cùng kỳ năm ngoái là 2,7%. Tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/ tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng cũng giảm từ 53% (năm 2016) xuống 49%.Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%). Tỷ lệ nợ xấu cao tập trung chủ yếu tại một số TCTD yếu kém, năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu. Trong 9 tháng đầu năm 2017, nợ xấu thực tế đã giảm so với cuối năm 2016 do các khoản mục trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành với mục đích tái cơ cấu nợ và TPDN phân loại từ nhóm 3 – 5 giảm. Cùng với đó, các khoản đầu tư, đặt cọc, ký quỹ, các khoản phải thu bên ngoài khó thu hồi đều giảm mạnh.Về xử lý nợ xấu, đến hết tháng 7/2017, hệ thống TCTD ước tính xử lý khoảng 45 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, nợ xấu thu hồi từ khách hàng chiếm khoảng 33,6%; sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu ước khoảng 26,3%; bán nợ cho VAMC khoảng 31,7%; bán tài sản bảo đảm khoảng 1,5%; còn lại là xử lý bằng các biện pháp khác.Trong kỳ, hệ thống TCTD tăng trích lập dự phòng rủi ro, tạo nguồn xử lý nợ xấu. Ước tính đến cuối tháng 9/2017, số dư dự phòng rủi ro tín dụng khoảng 110 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cuối năm 2016.

Nguồn: vietnambiz.vn