MB huy động gần 10.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi từ đầu năm

MB huy động gần 10.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi từ đầu năm

MB huy động gần 10.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi từ đầu năm

Lê HảiThứ năm, 10/9/2020, 09:01 (GMT+7)

Trong tháng 7, MB cũng thông báo hoàn tất chào bán riêng lẻ 2.500 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi ghi danh cho khách hàng tổ chức trong tháng 7/2020. Sản phẩm có mệnh giá 10 tỷ đồng, lãi suất 3,4 – 4%, kỳ hạn 6 – 18 tháng.

Trước đó, MB có 4 đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi trong năm 2020. Trong tháng 6, ngân hàng này chào bán 1.000 tỷ đồng sản phẩm trên với lãi suất 3,5% kỳ hạn 7 tháng. Tháng 3 – 4, 4.990 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi được phát hành với kỳ hạn 1 – 24 tháng và lãi suất 3,3 – 5%/năm.

Trong khi đó, tháng 2 có 359 tỷ đồng sản phẩm được chào bán với lãi suất 4,1 – 6,75% kỳ hạn 1-36 tháng. MB phát hành tổng số gần 9.850 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi từ đầu năm với lãi suất xu hướng giảm dần.

Tới cuối tháng 6, khoản phát hành giấy tờ có giá của MB tăng 27% lên 33.302 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng ở mức 257.378 tỷ đồng, giảm 6%.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 ở mức 421.635 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 4%, lên 261.384 tỷ đồng. Nợ xấu ở mức 3.576 tỷ đồng, tăng 23%. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,15% lên 1,36%.