MBB báo lãi quý I – Tăng trưởng mạnh so với cùng kì

MBB báo lãi quý I – Tăng trưởng mạnh so với cùng kì

Vào ngày 13 tháng 4 NHTMCP Quân đội (MBB) công bố BCTC quý I, đây cũng là ngân hàng đầu tiên công bố tài liệu trong số các Ngân hàng trên cả nước.Với thu nhập lãi thuần là 3.010 tỷ đồng tăng 29.6% so với cùng kì năm ngoái ( 2.322 tỷ đồng).Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 53% từ 157 tỷ lên 240 tỷ.Tổng thu nhập hoạt động đạt 3.678 tỷ tăng 39% so với quý I 2017LNST tăng trưởng 65% từ 845 tỷ lên 1.396 tỷ đồngĐây là nhưng con số hết sức ấn tượng, với kết quả kinh doanh khả quan như vậy chúng tôi cho rằng với kế hoạch đặt ra cho 2018 của MBB sẽ dễ dàng đạt được.MBB.CBTT BCTC rieng le Quy I.2018Đầu tư thịnh vượng – Cho cuộc sống phồn vinh

LCTV Brokerage & Investment