MBB mẹ lãi trước thuế 2017 đạt 5355 tỷ đồng, tăng trưởng 44%

MBB mẹ lãi trước thuế 2017 đạt 5355 tỷ đồng, tăng trưởng 44%

Trích NDH:

(NDH) Riêng lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 đạt gần 1.158 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 2016 đến 47%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2017 với kết quả kinh doanh khá ấn tượng.Cụ thể trong quý IV/2017, mảng tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi mang về cho ngân hàng khoản thu nhập lãi thuần 2.971 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng đột biến từ 36 tỷ lên 678 tỷ đồng,…Tổng chi phí hoạt động quý IV/2017 của ngân hàng ở mức 1.536 tỷ đồng, tăng 35%. Chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng 35%, lên 1.167 tỷ đồng.Dù vậy, nhờ tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của ngân hàng tăng trưởng 39% (đạt 4.156 tỷ đồng), nên kết thúc quý IV/2017, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.453 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 47% so với cùng kỳ năm trước.Tính chung cả năm 2017, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.355 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2016. Trong năm qua, nhà băng này cũng tăng chi phí dự phòng lên 2.961 tỷ đồng, cao hơn con số chi phí năm 2016 chỉ là 1.934 tỷ đồng.Tổng tài sản của MBB năm 2017 đã tăng hơn 56.545 tỷ lên 306.737 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng tương đương lên 278.545 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng hơn 1.000 tỷ lên 18.983 tỷ đồng.Cho vay khách hàng đạt 178.148 tỷ đồng, tăng trưởng 21% trong khi tiền gửi khách hàng tăng 13% lên 220.277 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến hết 2017 vẫn được duy trì ở mức khá thấp, đạt 1,21%/tổng dư nợ.

Ngân Trần