Ngân hàng Quân đội báo lãi hơn 5.000 tỷ trong năm 2017

Ngân hàng Quân đội báo lãi hơn 5.000 tỷ trong năm 2017

Lợi nhuận của MB tăng mạnh, một phần đến từ khoản lợi nhuận hơn 600 tỷ đồng từ việc bán 49% vốn công ty tài chính cho đối tác Nhật. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã chứng khoán MBB) vừa có công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2017.Theo đó, tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản MB là 306.736 tỷ đồng, tăng 22,6% so với hồi đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 180.257 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2016. Huy động tiền gửi khách hàng đạt 220.277 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.355 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.294 tỷ đồng, tăng 44%. Riêng quý IV, ngân hàng thu về 1.452 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.157 tỷ đồng sau thuế.Trong hoạt động kinh doanh, thu nhập lãi thuần đạt 10.653 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016 và chiếm 81% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 34% so với năm ngoái, đạt 531 tỷ đồng.Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng đột biến lên 778 tỷ trong năm 2017 nhờ việc ghi nhận 615 tỷ lợi nhuận phát sinh từ việc MB thực hiện bán một phần vốn góp từ Công ty Tài chính TNHH Shinsel (tiền thân là Công ty Tài chính TNHH Một thành viên MB) cho Ngân hàng Shinsei Bank, Limited theo hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 21/11/2016.Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng giảm nhẹ từ 1,33% (cuối năm 2016) xuống còn 1,21% cuối năm 2017. 

Theo Trí Thức Trẻ