PC1: Bài giới thiệu niêm yết

PC1: Bài giới thiệu niêm yết

Ngày 09/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cấp Quyết định Niêm yết số 439/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Theo dự kiến ngày 16/11/2016, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 sẽ chính thức giao dịch với mã chứng khoán là PC1. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin, SGDCK TPHCM xin giới thiệu một 1số nét chính về lịch sử thành lập, quá trình hoạt động, những kết quả kinh doanh đáng chú ý của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 trong thời gian qua.

Tài liệu đính kèm:
20161114_20161111 – PC1 – Bai Gioi thieu.pdf